banner_top2

การใช้บริการจากสำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า คิดค่าบริการยังไง สามารถเลือกเช่าแบบไหนบ้าง

ปัจจุบัน บริษัทและองค์กรจำนวนมากนิยมที่จะใช้บริการสำนักงานให้เช่า เพราะช่วยเสริมให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี ไม่ต้องวุ่นวายกับการบริหารจัดการตัวอาคาร เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการจึงไม่ต้องลงทุนในการซื้อหรือก่อสร้างสำนักงานขึ้นมาเอง ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและเงินลงทุนได้มาก ช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นเป้าหมายไปที่การทำงานได้อย่างเต็มที่ และทำให้บริษัทสามารถมีสำนักงานในพื้นที่ทำเลทองได้ โดยไม่ต้องหาซื้อหรือสร้างสำนักงานใหม่แต่อย่างใด

การคิดค่าบริการสำหรับการเช่าสำนักงาน ปกติแล้วจะคิดตามพื้นที่ในการเช่าต่อตารางเมตร โดยคิดราคาค่าบริการแบบรายเดือน ออฟฟิศให้เช่าส่วนใหญ่จะมีขนาดพื้นที่หลากหลายให้เลือกเช่าได้ตามความต้องการ ยิ่งเช่าพื้นที่สำนักงานมาก ค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตรก็จะยิ่งถูกลง สำหรับปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาของค่าเช่าจะขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญ 2 ประการ คือ เกรดของอาคารสำนักงาน และทำเลที่ตั้งของสำนักงาน

การจัดเกรดของอาคารสำนักงานให้เช่า

อาคารสำนักงานจะมีการแบ่งเกรดตามลักษณะของอาคาร อายุของตัวอาคาร การบริหารจัดการ การจัดสรรพื้นที่ ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร การจัดระดับของอาคารสำนักงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 เกรด ดังนี้

อาคารสำนักงานเกรดเอ (Grade A Office)

สำนักงานเกรดเอ หรือ ออฟฟิศเกรดเอ จัดเป็นระดับที่ดีที่สุด เป็นรูปแบบสำนักงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และมีอัตราค่าบริการสูงสุดด้วย เนื่องจากการอาคารสำนักงานเกรดนี้จะมีการจัดแบ่งพื้นที่อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการใช้งาน มีการบริหารและการจัดการต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี ทำให้บริษัทผู้เช่าสถานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ขนาดพื้นที่ต่อชั้นจะกว้างขวางมากกว่า 1,000 ตารางเมตร จึงเป็นประโยชน์มากสำหรับบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ในการเช่าเหมาพื้นที่ทั้งชั้น อาคารสำนักงานมีความใหม่ หรูหรา ดูทันสมัย ช่วยให้ภาพลักษณ์องค์กรดูดี มีความน่าเชื่อถือ

อาคารสำนักงานเกรดบี (Grade B Office)

สำนักงานเกรดบี เป็นสำนักงานที่ดีรองลงมาจากสำนักงานเกรดเอ และได้รับความนิยมในระดับหนึ่ง มีอัตราค่าเช่าถูกลงมาเล็กน้อย การจัดการของสำนักงานประเภทนี้อยู่ในเกณฑ์ดี มีการบริหารจัดการอาคาร และมีบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับสำนักงาน คุ้มค่าสำหรับการเลือกเช่า ขนาดพื้นที่ต่อชั้นจะกว้างตั้งแต่ 900 – 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป จึงเป็นประโยชน์มากสำหรับบริษัทที่ต้องการพื้นที่การทำงานมากๆ ตัวอาคารสำนักงานค่อนข้างใหม่ ทันสมัย ถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเช่าสำนักงานที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือแก่องค์กร

อาคารสำนักงานเกรดซี Grade C Office

สำนักงานเกรดซี เป็นสำนักงานที่มีระดับกลางๆ อัตราค่าเช่าของสำนักงานในเกรดนี้อยู่ในระดับต่ำสุด รูปแบบของอาคารมักไม่สะดวกต่อการจัดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน การบริหารจัดการไม่เป็นระบบระเบียบมากนักเมื่อเทียบกับสำนักงานเกรดเอและเกรดบี ตัวอาคารสำนักงานมักจะมีพื้นที่ต่อชั้นน้อย และไม่ค่อยมีบริการคอยช่วยอำนวยความสะดวก สำนักงานเกรดซีจึงเป็นสำนักงานที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมาก แต่ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก เพราะสามารถเช่าพื้นที่ออฟฟิศได้ในราคาที่ไม่สูงมากนัก

รูปแบบทำเลที่ตั้งของสำนักงาน

บริเวณที่ตั้งของสำนักงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาในการเลือกเช่าสำนักงาน หากสำนักงานของคุณตั้งอยู่ใกล้บริเวณย่านธุรกิจการค้า นั่นหมายความว่าบริษัทจะมีสำนักงานที่มีทำเลทองที่จะส่งผลดีอย่างมากต่อธุรกิจ มีความสะดวกสบาย ช่วยให้เดินทางง่าย ทำให้สามารถติดต่องานและให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

พื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD)

หากสำนักงานของคุณตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) จะช่วยให้บริษัทหรือองค์กรของคุณมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบาย สามารถเข้าถึงขนส่งสาธารณะซึ่งจะช่วยให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังรายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญต่อเศรษฐกิจ เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง โรงแรมชั้นนำ เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญ สำนักงานที่ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจจะมีอัตราค่าเช่าสูงกว่าพื้นที่ที่อยู่รอบนอก

พื้นที่นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD)

พื้นที่นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกย่านธุรกิจการค้า ไม่ถูกรายล้อมด้วยห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ อาคารสำนักงานที่สร้างขึ้นบนทำเลเหล่านี้มักจะสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต และจะมีอัตราค่าบริการในการเช่าสำนักงานที่ถูกลงเมื่อเทียบกับสำนักงานในเกรดเดียวกับที่อยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) หากคุณต้องการเลือกเช่าสำนักงานในราคาที่ไม่สูงมาก ออฟฟิศให้เช่าในทำเลเหล่านี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่ไม่ควรมองข้าม

การเลือกออฟฟิศให้เช่าควรเลือกแบบไหน ยังไงดี

การเลือกสำนักงานให้เช่า ควรคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่บริษัทหรือองค์กรจะได้รับ สำหรับรูปแบบของอาคารสำนักงาน ควรเลือกสำนักงานเกรดเอหรือเกรดบีขึ้นไป เพราะว่าเป็นสำนักงานที่มีมาตรฐานการจัดการอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนการเลือกทำเลที่ตั้งของสำนักงาน ควรพิจารณาดูจากความจำเป็นว่าธุรกิจของคุณนั้นควรอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจมากน้อยเพียงใด

การเลือกออฟฟิศให้เช่า 4 อันดับที่น่าสนใจ สามารถเรียงลำดับตามคุณภาพ และราคาจากมากไปน้อยได้ ดังนี้

  1. สำนักงานเกรดเอ พื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) – สำนักงานให้เช่าเกรดเอในย่านศูนย์กลางธุรกิจ จัดเป็นลักษณะของสำนักงานที่เป็นที่นิยมมากที่สุด และมีราคาสูงที่สุดด้วย ปัจจุบัน สำนักงานเหล่านี้ส่วนใหญ่มักถูกจับจองไปแล้วเป็นจำนวนมากกว่า 90%
  1. สำนักงานเกรดเอ พื้นที่นอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) – สำนักงานเกรดเอนอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ เป็นลักษณะของสำนักงานที่ได้รับความนิยมรองลงมา พร้อมด้วยอัตราค่าเช่าที่ต่างจากย่านทำเลทองเล็กน้อย สำนักงานเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะถูกจับจองแล้ว และยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดมาก ปัจจุบันยังมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการในอนาคต
  1. สำนักงานเกรดบี พื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) – สำนักงานให้เช่าเกรดบีในย่านศูนย์กลางธุรกิจ จัดเป็นลักษณะของสำนักงานที่เป็นที่นิยมรองลงมา อัตราค่าบริการให้เช่าก็จะถูกลงกว่าสำนักงานเกรดเอ สำนักงานให้เช่าส่วนใหญ่ที่อยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจนั้นเป็นที่ต้องการมาก จึงมักถูกเช่าจนเกือบเต็มทั้งหมดเสมอ
  1. สำนักงานเกรดบี พื้นที่นอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non- CBD) – ในบรรดา 4 อันดับที่กล่าวมา สำนักงานให้เช่าเกรดบีในพื้นที่นอกศูนย์กลางธุรกิจ จัดเป็นลักษณะของสำนักงานที่มีอัตราค่าบริการให้เช่าถูกที่สุด และได้รับความนิยมก็น้อยกว่าอันดับอื่นๆ ด้วย สำนักงานในกลุ่มนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการอาคารสำนักงานคุณภาพดีในราคาที่ไม่สูงมากนัก

หากคุณเลือกใช้บริการสำนักงานให้เช่าที่ดีและมีมาตรฐานสูง จะช่วยให้บริษัทของคุณสามารถดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลใจกับปัญหาการจัดการสำนักงาน ทำให้สามารถมุ่งเป้าหมายไปที่งานของตนเองได้อย่างเต็มที่ เละเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น สำหรับการคิดค่าบริการถูกหรือแพงนั้นขึ้นอยู่กับเกรดและทำเลที่ตั้งเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งสำนักงานเกรดสูงและตั้งอยู่ในทำเลดีมากเท่าไหร่ ก็จะส่งผลให้อัตราค่าบริการแพงมากขึ้นเท่านั้น